Ketika Nyai dan Kyai Bicara Tentang Seksualitas

“Bagaimana ekspresi seorang perempuan ketika ia mengalami orgasme? Dimanakan letak daerah G-spott itu?” Pertanyaan di atas diajukan oleh salah seorang kyai peserta Halqah Nyai dan...

Mahram dalam Perspektif Islam sebagai Rahmatan Lil ’Alamin

Dr. Nur Rofi’ah adalah seorang aktivis dan peneliti isu-isu women’s rights di dalam Islam. Selama ini, ia mengkaji penafsiran-penafsiran yang bias jender di dalam...

“Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum di Indonesia”

Nama lengkap narasumber kita kali ini adalah Sri Wiyanti Eddyono, namun di kalangan aktivis ia biasa dipanggil dengan “Mbak Iyik”. Perempuan yang lahir pada...