Kesetaraan, Kemajemukan & HAM

Deskripsi: Buku berjudul Perspektif Islam tentang Kesetaraan Gender, Kemajemukan dan Hak Asasi Manusia ini disusun sebagai bahan bacaan yang semula ditujukan kepada para mitra...